کربنات سدیم سمنان

شرکت کربنات سدیم سمنان (ساکو) جهت تامین مواد اولیه آهک و نمک خود ،از سال 1381 اقدام به شناسایی ،اکتشاف و طراحی محدوده های معدنی خود نموده است. در طی این مرحله چهار معدن آهک ماراب ،جهان نما ، رویان ولیتو تعیین ذخیره و ثبت گردیده و عملیات استخراج از معادن آهک ماراب و جهان نما با ظرفیت بالغ بر 22 میلیون تن در حال انجام است.

همچنین معادن نمک سرخه و لاسجرد نیز با ذخایر 22 میلیون تن ثبت گردیده و در حال حاضر استخراج از معدن نمک سرخه در حال انجام می باشد. از نکات قابل توجه در زمینه معادن شرکت کربنات سدیم سمنان (ساکو) می توان به نزدیکی این معادن به محل کارخانه اشاره نمود که نزدیکترین معدن ، معدن نمک سرخه با تنها 4 کیلومتر فاصله و دورترین آنان ، معادن آهک ماراب و جهان نما با فاصله 45 کیلومتر می باشد.