گروه : شیشه

شرکتهای زیر مجموعه گروه صنعتی سهند در دپارتمان شیشه به شرح زیر می باشد که با کلیک ر روی لوگوی هر شرکت میتوانید جزییات مربوطه را مشاهده کنید